Loknovací kulma návod

Loknovací kulma. Návod a záruční podmínky kulma

 

Vlastnosti loknovací kulmy :

 

 • Loknovací kulmu tvoří zejména keramická vnitřní smyčka umožňující tvorbu hladkých loken
 • časovač na tři polohy se zvukovým indikátorem (pípnutí) pro různé druhy zvlnění, 8 sec. lehké přírodní lokny, 10 sec. pružné lokny, 12 sec. pevné a dlouhotrvající lokny
 • nastavení teploty na tři polohy, 190 C, 210 C, 230 C pro dlouhotrvající účinek a s možností použít kulmu pro různé typy vlasů 
 • Výkonný topný systém je aktivován během několika vteřin a zaručuje, zejména díky stálé teplotě během práce, vynikající a dlouho trvající výsledky
 • trojí nastavení směru loken, vpravo, vlevo, automat - umožňuje vytvořit automatické střídání směru u každého pramenu vlasů
 • vhodná pro kratší i delší vlasy

 

Výběr loknovacích kulem a koupit možno zde http://www.loknovaci-kulma.cz/

Loknovací kulma černá  Loknovací kulma růžová  Loknovací kulma modrá

loknovací kulma návod

 

Popis : 

 

 • On/Off vypínač se světelnou kontrolkou 
 • kontrolka provozu a ohřevu
 • funkce režim spánku po dvaceti minutách nečinnosti
 • automatické vypnutí po 60 minutách 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

 • Před použitím loknovací kulmy si důkladně prostudujte všechny níže uvedené důležité informace.
 • Návod k použití podle § 2161 občanského zákoníku:
 • Tento výrobek je nutno používat pouze v souladu s tímto návodem k použití.

 

Nastavení teploty.

 

 • K dispozici jsou tři hodnoty teploty, 190 C, 210 C, 230 C.
 • Doporučujeme vždy začít práci na nejnižším stupni teploty a teprve poté navýšit pracovní teplotu na požadovanou úroveň
 • 1.stupeň - 190 C, pro jemné nebo barvené vlasy
 • 2.stupeň - 210 C, pro běžné vlasy
 • 3.stupeň - 230 C, pro silné nebo vlnité vlasy 

 

Nastavení časovače

 

 • K dispozici jsou tři stupně nastavení časovače se zvukovým indikátorem (pípnutí) pro různé typy zvlnění. 
 • Čím delší dobu budete své vlasy kulmovat, tím více budou nakadeřené. 
 • Nutno však upozornit, že konečný výsledek může být rozdílný díky typu vlasů. 
 • Následující řádky použijte jako vodítko pro svou práci s loknovací kulmou.
 • Délka ohřevu 8 vteřin (3 pípnutí) - pro volně splývající vlny
 • Délka ohřevu 10 vteřin (4 pípnutí) - pro lehce pružné lokny
 • Délka ohřevu 12 vteřin (5 pípnutí) - pro pevné a dlouhotrvající lokny

 

Nastavení indikátoru vypnutí

 

 • Indikátor automatického pípnutí lze vypnout při dlouhotrvající práci. 
 • Poznámka: Pokud zvolíte nastavení 0 indikátor pípnutí nebude pracovat. 
 • Při práci je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
 • Nastavení směru tvorby loken (Right/Left/Auto)
 • Aby se Vám podařilo vytvořit rovnoměrný resp. přírodní vzhled loken použijte ovládání směru. Směr vyberete nastavením v vpravo, vlevo nebo automat.    

 

Návod k použití

 

 • Kulma na vlasy se vyznačuje velmi jednoduchým ovládáním.
 • Pramínek vlasů vložte do kulmy a ten se navine do keramické komory.
 • Pár sekund se uvnitř nahřívá a po nastaveném čase zazní odpovídající časový signál.
 • Ihned uvolněte rukojeť a lokny jsou jak od kadeřníka.

 

POZOR !!!

 

 • Igelitové sáčky v nichž je výrobek zabalen mohou být nebezpečné, zejména pro malé děti. 
 • Aby se předešlo nebezpečí zadušení, skladujte jmenované obaly mimo dosah Vašich dětí. 
 • Tyto sáčky v žádném případě nejsou hračky.
 • Nikdy nepoužívejte loknovací kulmu v blízkosti vody ve vaně, umyvadle či jiné nádobě.
 • Nikdy nepoužívejte loknovací kulmu v koupelně.
 • Nikdy nevkládejte loknovací kulmu do vody nebo jiné tekutiny. 
 • Před úpravou Vašeho účesu vždy zkontrolujte zda loknovací kulma není poškozená. Pokud zjistíte jakékoliv poškození přístroj nepoužívejte, stejně tak jej nepoužívejte pokud spadl na zem.
 • V případě jakéhokoliv poškození se obraťte na odborníka.
 • Loknovací kulmu nepoužívejte v případě, že je kabel porušený. 
 • V případě poškození kabelu, okamžitě přestaňte kulmu používat. 
 • V případě, že kabel je poškozený musí být vyměněn a to jen odborníkem k tomu vyškoleným. 
 • Nikdy se nesnažte opravit loknovací kulmu svépomocí.

 

Nenechávejte loknovací kulmu bez dozoru pokud je zapnuta v zásuvce.

 

 • Pokud je loknovací kulma v provozu, nepokládejte ji na jakoukoliv hořlavou podložku.
 • V případě, že loknovací kulmu používáte nepřetržitě 60 minut, automaticky se vypne. Chcete-li ji používat i po uplynutí této doby, jednoduše posuňte vypínač do polohy vypnuto (Off), kulmu přenastavte a znovu zapněte napájení.
 • Dbejte na to, aby horký povrch loknovací kulmy nepřišel do přímého kontaktu s kůží a zejména s očima, ušima, obličejem a krkem.
 • Loknovací kulmu nenechte používat žádného dospělého s takovým stupněm fyzického či mentálního postižení, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, aby nevystavili sebe nebo své okolí nebezpečí úrazu. 
 • Aby se předešlo případnému zranění, musí být uživatelé loknovací kulmy řádně poučeni, tak aby pochopili zásady bezpečného používání přístroje a případná rizika spojená s kulmováním.
 • Dbejte zvýšené pozornosti pokud loknovací kulmu používáte v přítomnosti jakéhokoliv dítěte. 
 • Nikdy kulmu nepoužívejte na vlasy velmi mladých dětí.
 • Loknovací kulma není určena k manipulaci, čištění a udržování osobám mladším osmnácti let. 
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Vždy se ujistěte, že loknovací kulma je uchovávána mimo dosah dětí, a to zejména při jejím používání a při následném ochlazování.
 • Před uklizením vždy nechte loknovací kulmu dostatečně vychladnout.
 • Po ukončení práce neobtáčejte elektrický kabel kolem těla kulmy, mohlo by dojít k jeho poškození. 
 • Volně jej položte vedle loknovací kulmy.

  

Zákaz používání výrobku osobám mladším 18 let.

 

Video ukázka loknovacích kulem

 

Video návod - ukázka uživatelky zdroj : youtube https://www.youtube.com/watch?v=SpMfBygI_aE

 

 

Štítky : Loknovací kulma, kulma na lokny, vlny, kulma na vlasy, kulma na velké lokny, kulma na vlasy lokny, loknovací kulma cena

 

Kulma na lokny, kulma na velké lokny, kulma na vlasy, kulma na vlasy lokny, loknovací kulma, vlny 

 

Odkaz:  Výroba razítek na počkání, razítko na počkání, razítko, výroba razítek praha, razítka praha

 

Obchod : http://www.loknovaci-kulma.cz/